แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเกียรติคุณ 6,000 บาท.pdf 520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเกียรติคุณ 6,000 บาท Tue Aug 21 17:28:43 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:28:43 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาคอมฯ 4 รายการ 13,800 บาท.pdf 524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาคอมฯ 4 รายการ 13,800 บาท Tue Aug 21 17:28:13 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:28:13 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พระฉายาลักษ์ วันเฉลืมพรรษา 5,320 บาท.pdf 533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พระฉายาลักษ์ วันเฉลืมพรรษา 5,320 บ Tue Aug 21 17:27:48 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:27:48 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 10,000 บาท.pdf 494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 10,000 บาท Tue Aug 21 17:27:04 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:27:04 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะฯ 33,850 บาท.pdf 504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะฯ 33,850 บาท Tue Aug 21 17:26:47 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:26:47 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ KM 5,000 บาท.pdf 482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ KM 5,000 บาท Tue Aug 21 17:26:23 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:26:23 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ brother DCP-L5600DN 28,000 บาท.pdf 508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ brother DCP-L5600DN 28,000 บ Tue Aug 21 17:26:06 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:26:06 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 6 39,990 บาท.pdf 528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมท Tue Aug 21 17:25:47 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:25:47 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 45,500 บาท.pdf 531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 45,500 บาท Tue Aug 21 17:24:48 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:24:48 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ห้ายไวนิล ฐานข้อมูลฯ 15,500 บาท.pdf 532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ห้ายไวนิล ฐานข้อมูลฯ 15,500 บาท Tue Aug 21 17:23:36 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:23:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 5 รายการ 9,500 บาท.pdf 530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 5 รายการ 9,500 บาท Tue Aug 21 17:22:33 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:22:33 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,210 บาท.pdf 552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,210 บาท Tue Aug 21 17:22:12 2018 สิงหาคม 21, 2018, 05:22:12 pm
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ด โครงป้าย 20,200 บาท.pdf 648 ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ด โครงป้าย 20,200 บาท Tue Jul 10 09:48:30 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:48:30 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 9,800 บาท.pdf 641 ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 9,800 บาท Tue Jul 10 09:48:14 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:48:14 am
ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมที่ 2 39,000 บาท.pdf 568 ประกาศ-ผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาทำคู่มือโครงการคัดแยกขยะและการเลี้ยงไส้เดือน กิ Tue Jul 10 09:47:52 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 09:47:52 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »