แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 14,761 บาท.pdf 508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอ Mon Sep 24 11:30:18 2018 กันยายน 24, 2018, 11:30:18 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการ 10 ผืน 10,000 บาท.pdf 557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการ 10 ผืน 10,000 Mon Sep 24 11:29:58 2018 กันยายน 24, 2018, 11:29:58 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน 22 รายการ 12,210 บาท.pdf 551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงน 22 รายการ 12,210 บาท Mon Sep 24 11:29:33 2018 กันยายน 24, 2018, 11:29:33 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์งาานวิจัย 24,000 บาท.pdf 596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์งาานวิจัย 24,000 บาท Tue Sep 11 15:57:10 2018 กันยายน 11, 2018, 03:57:10 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตำรา 9,000 บาท.pdf 574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มตำรา 9,000 บาท Tue Sep 11 15:56:59 2018 กันยายน 11, 2018, 03:56:59 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเพื่อการศึกษา 11,370.50 บาท.pdf 525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเพื่อการศึกษา 11,370.50 บาท Tue Sep 11 15:56:42 2018 กันยายน 11, 2018, 03:56:42 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการท่องเที่ยว 8,715 บาท.pdf 516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สาขาการท่องเที่ยว 8,715 บาท Tue Sep 11 15:56:22 2018 กันยายน 11, 2018, 03:56:22 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด 20,790 บาท.pdf 512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด 20,790 บาท Tue Sep 11 15:56:04 2018 กันยายน 11, 2018, 03:56:04 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ การจัดการความรู้ 13,200 บาท.pdf 511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ การจัดการความรู้ 13,200 บาท Tue Sep 11 15:55:45 2018 กันยายน 11, 2018, 03:55:45 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด้านวิชาการ 8 สถาบัน 15,400 บาท.pdf 469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด้านวิชาการ 8 สถาบั Tue Sep 11 15:55:28 2018 กันยายน 11, 2018, 03:55:28 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาท่องเที่ยว 7,785 บาท.pdf 497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาท่องเที่ยว 7,785 บาท Tue Sep 11 15:55:08 2018 กันยายน 11, 2018, 03:55:08 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,150 บาท.pdf 509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ โครงการย่อยที่ 1 13,150 บาท Tue Sep 11 15:54:30 2018 กันยายน 11, 2018, 03:54:30 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 38,700 บาท.pdf 508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 38,700 บาท Tue Sep 11 15:53:53 2018 กันยายน 11, 2018, 03:53:53 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อสนับสนุนบริการจัดการห้องสมุด 14,800 บาท.pdf 499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อสนับสนุนบริการจัดการห้องสมุด 14,800 บาท Tue Sep 11 15:53:27 2018 กันยายน 11, 2018, 03:53:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการจ้างเหมาทบทวนแผนกลยุทธ์ 11,900 บาท.pdf 491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการจ้างเหมาทบทวนแผนกลยุทธ์ 11,900 บาท Tue Sep 11 15:53:03 2018 กันยายน 11, 2018, 03:53:03 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »