แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือของดีเมืองลี้ 85,000 บาท.pdf 88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือของดีเมืองลี้ 85,000 Fri Oct 4 10:55:12 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:55:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 9,460 บาท.pdf 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 9,460 บาท Fri Oct 4 10:51:44 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:51:44 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 7,500 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 7,500 บาท Fri Oct 4 10:51:21 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:51:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (4).pdf 96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (4) Fri Oct 4 10:50:58 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:50:58 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (3).pdf 93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท (3) Fri Oct 4 10:50:03 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:50:03 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมผนังหน้าลิฟท์ฯ 19,800 บาท.pdf 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมผนังหน้าลิฟท์ฯ 19,800 บาท Fri Oct 4 10:49:44 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:49:44 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแผ่นพับประชามสัมพันธ์สาขา 40,000 บาท.pdf 87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแผ่นพับประชามสัมพันธ์สาขา 40,000 บาท Fri Oct 4 10:49:26 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:49:26 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 34,850 บาท.pdf 84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 34,850 บาท Fri Oct 4 10:49:05 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:49:05 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 23,000 บาท.pdf 83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 23,000 บาท Fri Oct 4 10:48:44 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:48:44 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ งานบ้านงานครัว 58,830 บาท.pdf 88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ งานบ้านงานครัว 58,830 บาท Fri Oct 4 10:47:43 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:47:43 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง 29-31 ส.ค. 2562 24,000 บาท.pdf 85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนัำมันเชื้อเพลิง 29-31 ส.ค. 2562 24,00 Fri Oct 4 10:47:21 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:47:21 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Fri Oct 4 10:46:54 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:46:54 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศด้าบการบริการจัดการ 10,000 บาท.pdf 86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศด้าบการบริการจัดการ 10,000 บาท Fri Oct 4 10:46:30 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:46:30 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฯ 53,300 บาท.pdf 98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องปฏิบัต Fri Oct 4 10:46:06 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:46:06 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 11,200 บาท.pdf 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 11,200 บาท Fri Oct 4 10:45:44 2019 ตุลาคม 04, 2019, 10:45:44 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »