แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ.pdf 773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ Fri Dec 1 09:29:19 2017 ธันวาคม 01, 2017, 09:29:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้.pdf 715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้ Fri Dec 1 09:31:19 2017 ธันวาคม 01, 2017, 09:31:19 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด Management Fair 60,000 บาท.pdf 711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด Management Fair 60,000 Mon Mar 12 13:54:09 2018 มีนาคม 12, 2018, 01:54:09 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสแตนเชียร์และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง กีฬาเขลางค์นครเกมส์.pdf 706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำตกแต่งสแตนเชียร์และเครื่องเสียงพร้อมติดต Tue Dec 19 10:53:14 2017 ธันวาคม 19, 2017, 10:53:14 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ.pdf 701 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้่รับการคัดเลือก ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ไตร Fri Jul 26 18:02:21 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 06:02:21 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จ้ดรับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2 เดือน ต.ค. 2561 ถึง มี.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จ้ดรับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2 งบ 2562 Tue Apr 30 16:24:32 2019 เมษายน 30, 2019, 04:24:32 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 10,800 บาท.pdf 689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโครงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 10,800 บาท Tue May 22 11:06:04 2018 พฤษภาคม 22, 2018, 11:06:04 am
ประกาศ-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้พนักพิงสูง ค้าปลีก.pdf 685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง Mon Nov 6 15:28:49 2017 พฤศจิกายน 06, 2017, 03:28:49 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน คู่มือการจัดการความรู้สายวิชาการ.pdf 685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน คู่มือการจัดการความรู Mon Aug 5 14:54:36 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:54:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์การแข่งขันกีฬา เลขางค์นครเกมส์.pdf 682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำอุปกรณ์เชียร์การแข่งขันกีฬา เลขางค์นครเกมส์ Tue Dec 19 10:56:33 2017 ธันวาคม 19, 2017, 10:56:33 am
ประกาศ-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องถ่ายภาพนิ่ง ค้าปลีก.pdf 679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง Mon Nov 6 15:30:10 2017 พฤศจิกายน 06, 2017, 03:30:10 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คู่มือการจัดการความรุ้สายสนับสนุน 6,350 บาท.pdf 671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คู่มือการจัดการความรุ้สายสน Mon Aug 5 14:54:18 2019 สิงหาคม 05, 2019, 02:54:18 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดคิทการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะ 98,000 บาท.pdf 668 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดคิทการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะ Mon Apr 2 10:24:07 2018 เมษายน 02, 2018, 10:24:07 am
วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท.pdf 666 วัสดุสำนักงาน 23 รายการ 23,702 บาท Mon Jun 25 10:01:36 2018 มิถุนายน 25, 2018, 10:01:36 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอหสารเข้าเล่มหลักสูตร ป.โท บัญชี 6,175 บาท.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอหสารเข้าเล่มหลักสูตร ป.โท บัญชี 6,175 บาท Thu Mar 29 13:51:27 2018 มีนาคม 29, 2018, 01:51:27 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »