ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (224/231) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม สถาบันภาษา 9,600 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือ 47 ชื่อเรื่อง

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version