ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Apr 4 16:02:45 2019 เมษายน 04, 2019, 04:02:45 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Apr 4 16:02:45 2019 เมษายน 04, 2019, 04:02:45 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 18,725.00 บาท