ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Wed Mar 27 08:35:30 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:35:30 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Wed Mar 27 08:35:30 2019 มีนาคม 27, 2019, 08:35:30 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)