ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 12:58:25 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 12:58:25 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 5 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 12:58:25 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 12:58:25 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 20,000 บาท