ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:23:40 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:23:40 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:23:40 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:23:40 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 20,990 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)