ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:13:42 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:13:42 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Feb 22 16:13:42 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:13:42 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)