ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Thu Feb 21 10:40:59 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:40:59 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารฯ 17,850 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Thu Feb 21 10:40:59 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:40:59 am
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารฯ 17,850 บาท