ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:23:23 2019 มกราคม 10, 2019, 10:23:23 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสานสนเทศ จำนวน 1 ชุด
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:23:23 2019 มกราคม 10, 2019, 10:23:23 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสานสนเทศ จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 357,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)