ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:21:50 2019 มกราคม 10, 2019, 10:21:50 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Jan 10 10:21:50 2019 มกราคม 10, 2019, 10:21:50 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 10,920 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)