ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:28:38 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:28:38 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานและงานครัว จำนวน 23 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:28:38 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:28:38 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานและงานครัว จำนวน 23 รายการ

เป็นเงิน 20,210 บาท (สองหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน)