ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:27:12 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:27:12 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Dec 25 10:27:12 2018 ธันวาคม 25, 2018, 10:27:12 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เป็นเงิน 58,860 บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)