ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:45:06 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:45:06 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 13 13:45:06 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:45:06 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

เป็นเงิน 63,814.80 บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)