ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 10:21:55 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:21:55 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Aug 10 10:21:55 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:21:55 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6,000 บาท