ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Mon Jun 4 10:35:28 2018 มิถุนายน 04, 2018, 10:35:28 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบมาตรฐานเครื่อง Water Activity CX4TE
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Mon Jun 4 10:35:28 2018 มิถุนายน 04, 2018, 10:35:28 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบมาตรฐานเครื่อง Water Activity CX4TE พร้อมค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง
จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษํท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 6,420 บาท