ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: naratip chuapudee ที่ Wed May 30 15:39:29 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 03:39:29 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มผลประเมินฯ หลักสูตร
เริ่มหัวข้อโดย: naratip chuapudee ที่ Wed May 30 15:39:29 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 03:39:29 pm
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง