ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Thu Mar 8 16:18:18 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:18:18 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงานฯ
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Thu Mar 8 16:18:18 2018 มีนาคม 08, 2018, 04:18:18 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม  โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นอกสถานที่ (9-11  มีนาคม  2561)  ณ  จังหวัดสุราษฎ์ธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัทหาดทอง (หาดใหญ่)  จำกัด  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี)  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)