ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Thu Feb 8 14:31:58 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:31:58 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Thu Feb 8 14:31:58 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:31:58 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ห้างหุ่นส่วนจำกัด  เอส  เทคนิค  เซ็นเตอร์  เป็นเงินทั้งสิ้น  12,000.-  บาท