ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: ananya intakun ที่ Wed Nov 8 10:50:40 2017 พฤศจิกายน 08, 2017, 10:50:40 am

หัวข้อ: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เริ่มหัวข้อโดย: ananya intakun ที่ Wed Nov 8 10:50:40 2017 พฤศจิกายน 08, 2017, 10:50:40 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย (ทปสท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง