ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:49:07 2021 กันยายน 22, 2021, 11:49:07 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาฯ จำนวน 1รายการ วงเงิน 13,860 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 11:49:07 2021 กันยายน 22, 2021, 11:49:07 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 13,860 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม