ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:57:42 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:57:42 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์ฯ 5,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 9 14:57:42 2021 มิถุนายน 09, 2021, 02:57:42 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการ จำนวน 1 รายการ 5,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม