ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Fri Nov 24 15:02:39 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 03:02:39 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Fri Nov 24 15:02:39 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 03:02:39 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  3  รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น  51,300.-  บาท