ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: PRhom ที่ Fri Nov 24 14:40:50 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 02:40:50 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: PRhom ที่ Fri Nov 24 14:40:50 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 02:40:50 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ  10  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทั้งสิ้น  45,289.-  บาท