ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:50:02 2020 กันยายน 02, 2020, 10:50:02 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าจำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:50:02 2020 กันยายน 02, 2020, 10:50:02 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 16,725 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)