ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:24:43 2020 กันยายน 02, 2020, 10:24:43 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:24:43 2020 กันยายน 02, 2020, 10:24:43 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 46,630 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เตียเฮ่งฮง (ขายปลีก)