ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:22:26 2020 กันยายน 02, 2020, 10:22:26 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:22:26 2020 กันยายน 02, 2020, 10:22:26 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 26,740 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านตรียกูล (ขายปลีก,ให้บริการ)