ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:15:00 2020 กันยายน 02, 2020, 10:15:00 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมระยะสั้น
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:15:00 2020 กันยายน 02, 2020, 10:15:00 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมระยะสั้น จำนวน 25 เล่ม เป็นเงิน 10,925 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้พลัส