ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:00:06 2020 กันยายน 02, 2020, 10:00:06 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Wed Sep 2 10:00:06 2020 กันยายน 02, 2020, 10:00:06 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าสงหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซ เอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)