ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jul 15 11:02:22 2020 กรกฎาคม 15, 2020, 11:02:22 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jul 15 11:02:22 2020 กรกฎาคม 15, 2020, 11:02:22 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 14,000 บาท