ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: dormitory_lpru ที่ Thu Oct 3 15:01:31 2019 ตุลาคม 03, 2019, 03:01:31 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักบุคลากร 1 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: dormitory_lpru ที่ Thu Oct 3 15:01:31 2019 ตุลาคม 03, 2019, 03:01:31 pm
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักบุคลากร ปี งปม.2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง