ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Fri Jul 12 10:07:57 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:07:57 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Fri Jul 12 10:07:57 2019 กรกฎาคม 12, 2019, 10:07:57 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 5,355 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)