ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Thu Jun 27 12:28:17 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:28:17 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: CHANTAPAT SOMPAN ที่ Thu Jun 27 12:28:17 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:28:17 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท