ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Mon Jun 24 09:18:19 2019 มิถุนายน 24, 2019, 09:18:19 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ จำนวน 5,949.20 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Mon Jun 24 09:18:19 2019 มิถุนายน 24, 2019, 09:18:19 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,949.20 บาท ผู้ชนะ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์