ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:42:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:42:24 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ดร.เยาวเรศ จำนวน 942,200 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 15:42:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:42:24 pm
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง