ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 09:51:48 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 09:51:48 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศฯ จำนวน 10,500 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Jul 26 09:51:48 2019 กรกฎาคม 26, 2019, 09:51:48 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิทิต  ดำรงค์พงษ์พันธ์