แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ ทางออก (The Exit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Pro ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Layer switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลา1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่สากล

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

27
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของงานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

28
ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »