แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ.pdf 733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 19 11:40:20 2018 มกราคม 19, 2018, 11:40:20 am
ประกาศ ซื้อตู้ทำน้ำเย็น.pdf 684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 10 10:33:06 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 10:33:06 am
ประกาศ 6000.pdf 635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6000) Mon Nov 26 11:43:03 2018 พฤศจิกายน 26, 2018, 11:43:03 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์.pdf 661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์กู้คืนระบบฐานข้อมูล SQL Server Thu Feb 8 10:12:48 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 10:12:48 am
usb 8000 ไอเดีย.pdf 647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:20 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:20 pm
usb 16000 สมาร์ท.pdf 629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:56 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:56 pm
usb 8000 สมาร์ท.pdf 641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:39:19 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:39:19 pm
ประกาศ 64750.pdf 708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SSD Kingston 240 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:59:16 2018 กันยายน 06, 2018, 08:59:16 am
ประกาศ headset.pdf 758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Headset sony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Mar 20 09:59:29 2018 มีนาคม 20, 2018, 09:59:29 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Sat Jun 23 14:48:56 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:48:56 pm
23400.pdf 689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Mon Jun 18 09:58:20 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:58:20 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรกลางภายในงานราชภัีฏ IT Fair 13 Sat Jun 23 14:50:14 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:50:14 pm
18000.pdf 676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล Mon Jun 18 09:54:13 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:54:13 am
ประกาศ สิทธิผู้บริโภค 10000.pdf 628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค ชุดที่ 2 Thu May 2 11:01:01 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:01:01 am
ประกาศ จ้างเหมาผลิตสื่อ 10000.pdf 598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค Thu May 2 10:56:20 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:56:20 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »