แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ งานฝ้าเพดาน 38250.pdf 905 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานฝ้าเพดาน Thu May 2 11:05:35 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:05:35 am
ปปชและคุณลักษณะ 4G Aircard.pdf 921 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณAircard Mon Nov 13 12:29:56 2017 พฤศจิกายน 13, 2017, 12:29:56 pm
อุปกรณ์เชื่อมต่อ.pdf 814 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของงานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอ Tue Nov 27 15:02:04 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 03:02:04 pm
TOR.pdf 1020 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษระของจ้างงานขยายและปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย Mon Mar 12 15:40:40 2018 มีนาคม 12, 2018, 03:40:40 pm
ปปช สาธิต.pdf 818 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต มรลป. Wed Dec 20 15:13:47 2017 ธันวาคม 20, 2017, 03:13:47 pm
TOR.pdf 517 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Thu Jan 9 10:08:43 2020 มกราคม 09, 2020, 10:08:43 am
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์.pdf 1461 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Tue Oct 31 11:08:49 2017 ตุลาคม 31, 2017, 11:08:49 am
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์.pdf 932 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Tue Nov 27 15:01:26 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 03:01:26 pm
TOR.pdf 539 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Thu Nov 21 11:10:51 2019 พฤศจิกายน 21, 2019, 11:10:51 am
การจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่สากล.pdf 930 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึก Thu May 2 10:44:17 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:44:17 am
ปปช.pdf 824 ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไ้ร้สาย Sat Dec 9 16:13:31 2017 ธันวาคม 09, 2017, 04:13:31 pm
ซื้อกระเป๋าผ้า.pdf 876 ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง Wed Mar 28 08:58:15 2018 มีนาคม 28, 2018, 08:58:15 am
ประกาศผู้ชนะ 123000.pdf 339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)จำนวน 2รายการ Tue Feb 11 10:36:20 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020, 10:36:20 am
ประกาศ 27500.pdf 879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 3 11:36:22 2018 สิงหาคม 03, 2018, 11:36:22 am
ประกาศ งานซ่อมแซมอาคาร 41800.pdf 858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานผนังและทาสี Thu May 2 11:04:06 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:04:06 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »