แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
TOR.pdf 1035 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษระของจ้างงานขยายและปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย Mon Mar 12 15:40:40 2018 มีนาคม 12, 2018, 03:40:40 pm
ประกาศ.pdf 917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริเวณอาคารหอพัก Mon Mar 12 15:39:27 2018 มีนาคม 12, 2018, 03:39:27 pm
จ้างเหมาซ่อม.pdf 928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก Mon Feb 26 14:38:46 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 02:38:46 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์.pdf 813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์กู้คืนระบบฐานข้อมูล SQL Server Thu Feb 8 10:12:48 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 10:12:48 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิขสิทธิ์.pdf 854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Power Bi Pro ระยะเวลา 1ปี Thu Feb 8 10:11:12 2018 กุมภาพันธ์ 08, 2018, 10:11:12 am
ประกาศ.pdf 876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 19 11:41:51 2018 มกราคม 19, 2018, 11:41:51 am
ประกาศ.pdf 896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 19 11:40:20 2018 มกราคม 19, 2018, 11:40:20 am
ประกาศมหาวิทยาลัย.pdf 917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Dec 29 08:53:19 2017 ธันวาคม 29, 2017, 08:53:19 am
ปปช สาธิต.pdf 832 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต มรลป. Wed Dec 20 15:13:47 2017 ธันวาคม 20, 2017, 03:13:47 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยฯ Thu Dec 14 09:15:42 2017 ธันวาคม 14, 2017, 09:15:42 am
ปปช.pdf 837 ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไ้ร้สาย Sat Dec 9 16:13:31 2017 ธันวาคม 09, 2017, 04:13:31 pm
ประกาศ.pdf 821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดาน และเปลี่ยนฝ้าเพดานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Dec 7 13:41:09 2017 ธันวาคม 07, 2017, 01:41:09 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 889 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Wed Dec 6 17:08:27 2017 ธันวาคม 06, 2017, 05:08:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Fri Nov 17 15:00:12 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 03:00:12 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Fri Nov 17 14:49:44 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 02:49:44 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »