แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ จ้างเหมาผลิตสื่อ 10000.pdf 760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค Thu May 2 10:56:20 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:56:20 am
ประกาศ จ้างเหมาผลิตสื่อ ทางออก 10000.pdf 773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ ทางออก (The Exit) Thu May 2 10:55:07 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:55:07 am
ประกาศ เช่าลิขสิทธิ์ 8500.pdf 801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Pro Thu May 2 10:54:07 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:54:07 am
ประกาศ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 34500.pdf 784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva Thu May 2 10:53:10 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:53:10 am
ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28400.pdf 778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 10:51:59 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:51:59 am
ประกาศ ซื้อวัสดุ 20885.pdf 833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 10:50:30 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:50:30 am
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 19000.pdf 805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Layer switch) Thu May 2 10:49:02 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:49:02 am
ประกาศ ซื้อใบรับรอง 8000.pdf 827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลา1 ปี Thu May 2 10:46:16 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:46:16 am
การจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่สากล.pdf 943 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึก Thu May 2 10:44:17 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:44:17 am
ประกาศ 42600.pdf 920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Dec 28 10:42:43 2018 ธันวาคม 28, 2018, 10:42:43 am
ประกาศผู้ชนะเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อ.pdf 814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Thu Dec 6 15:10:26 2018 ธันวาคม 06, 2018, 03:10:26 pm
อุปกรณ์เชื่อมต่อ.pdf 834 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของงานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอ Tue Nov 27 15:02:04 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 03:02:04 pm
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์.pdf 942 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Tue Nov 27 15:01:26 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 03:01:26 pm
ประกาศ 34500.pdf 842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,500) Tue Nov 27 13:47:39 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 01:47:39 pm
ประกาศ 19000.pdf 809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,000) Tue Nov 27 13:46:59 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 01:46:59 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »