แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ 9300.pdf 712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Jul 10 16:53:41 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 04:53:41 pm
ประกาศ 75000.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิการสอบวัดระดับทักษะด้าน IT Fundamental Tue Jul 31 09:08:55 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 09:08:55 am
ประกาศ 19320.pdf 705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Maintenacne Generator sat Tue Jul 31 09:10:19 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 09:10:19 am
ประกาศ 5050.pdf 671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:03:55 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:03:55 am
ประกาศ 98250.1.pdf 652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:04:31 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:04:31 am
ประกาศ 13913.pdf 666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:05:08 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:05:08 am
ประกาศ 6230.pdf 658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:06:05 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:06:05 am
ประกาศ 40300.pdf 678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:10:05 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:10:05 am
ประกาศ 27500.pdf 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 3 11:36:22 2018 สิงหาคม 03, 2018, 11:36:22 am
ประกาศ 23850.pdf 684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 3 11:37:09 2018 สิงหาคม 03, 2018, 11:37:09 am
ประกาศ 8000.pdf 657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 9 11:03:40 2018 สิงหาคม 09, 2018, 11:03:40 am
ประกาศ 36400.pdf 686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 9 11:04:27 2018 สิงหาคม 09, 2018, 11:04:27 am
ประกาศ 193000.pdf 688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 9 11:05:25 2018 สิงหาคม 09, 2018, 11:05:25 am
ประกาศ 17300.pdf 692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 14:05:44 2018 สิงหาคม 10, 2018, 02:05:44 pm
ประกาศ 75290.pdf 680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:54:42 2018 กันยายน 06, 2018, 08:54:42 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »