แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อกระเป๋าผ้า.pdf 706 ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง Wed Mar 28 08:58:15 2018 มีนาคม 28, 2018, 08:58:15 am
ประกาศจ้างทำคู่มือ.pdf 767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการอบรมและปากกาพร้อมโลโก้สำนักวิทยบริการฯ Wed Apr 11 14:00:59 2018 เมษายน 11, 2018, 02:00:59 pm
usb 8000 ไอเดีย.pdf 647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:20 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:20 pm
usb 16000 สมาร์ท.pdf 629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:56 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:56 pm
usb 8000 สมาร์ท.pdf 641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:39:19 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:39:19 pm
โปรแกรม 18000 ไอเดีย.pdf 658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศการรับสมัครและลงทะเบียน Thu May 10 14:40:17 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:40:17 pm
วัสดุอิเล็ก 18800 ไอเดีย.pdf 662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:40:58 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:40:58 pm
ประกาศ.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Mon May 28 15:04:36 2018 พฤษภาคม 28, 2018, 03:04:36 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jun 15 10:00:38 2018 มิถุนายน 15, 2018, 10:00:38 am
18000.pdf 676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล Mon Jun 18 09:54:13 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:54:13 am
15000.pdf 682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้างานราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 13 Mon Jun 18 09:55:52 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:55:52 am
ประกาศ 21320.pdf 694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Mon Jun 18 09:57:21 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:57:21 am
23400.pdf 689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Mon Jun 18 09:58:20 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:58:20 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Sat Jun 23 14:48:56 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:48:56 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรกลางภายในงานราชภัีฏ IT Fair 13 Sat Jun 23 14:50:14 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:50:14 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »