แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์.pdf 1078 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Tue Oct 31 11:08:49 2017 ตุลาคม 31, 2017, 11:08:49 am
จ้างเหมาซ่อม.pdf 746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก Mon Feb 26 14:38:46 2018 กุมภาพันธ์ 26, 2018, 02:38:46 pm
การจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่สากล.pdf 745 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึก Thu May 2 10:44:17 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:44:17 am
usb 8000 ไอเดีย.pdf 647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:20 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:20 pm
usb 8000 สมาร์ท.pdf 641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:39:19 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:39:19 pm
usb 16000 สมาร์ท.pdf 629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Flash Drive 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:38:56 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:38:56 pm
TOR.pdf 816 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษระของจ้างงานขยายและปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย Mon Mar 12 15:40:40 2018 มีนาคม 12, 2018, 03:40:40 pm
TOR.pdf 233 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ Thu Nov 21 11:10:51 2019 พฤศจิกายน 21, 2019, 11:10:51 am
TOR.pdf 218 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Thu Jan 9 10:08:43 2020 มกราคม 09, 2020, 10:08:43 am
23400.pdf 689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Mon Jun 18 09:58:20 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:58:20 am
18000.pdf 676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผล Mon Jun 18 09:54:13 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:54:13 am
15000.pdf 682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้างานราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 13 Mon Jun 18 09:55:52 2018 มิถุนายน 18, 2018, 09:55:52 am
37200.pdf 867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเมลามีนและเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ Tue Oct 31 10:46:44 2017 ตุลาคม 31, 2017, 10:46:44 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7