แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ งานฝ้าเพดาน 38250.pdf 706 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานฝ้าเพดาน Thu May 2 11:05:35 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:05:35 am
ประกาศ งานซ่อมแซมอาคาร 41800.pdf 663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร งานผนังและทาสี Thu May 2 11:04:06 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:04:06 am
ประกาศ งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ.pdf 660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 11:02:40 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:02:40 am
ประกาศ งานซื้อวัสดุไฟฟ้า 12350.pdf 643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 11:03:18 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:03:18 am
ประกาศ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 6900.pdf 624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 11:01:50 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:01:50 am
ประกาศ headset.pdf 758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Headset sony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Mar 20 09:59:29 2018 มีนาคม 20, 2018, 09:59:29 am
ประกาศ 98250.1.pdf 652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:04:31 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:04:31 am
ประกาศ 9800.pdf 662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเจนเนอเรเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:32:43 2018 กันยายน 20, 2018, 02:32:43 pm
ประกาศ 9300.pdf 712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Jul 10 16:53:41 2018 กรกฎาคม 10, 2018, 04:53:41 pm
ประกาศ 8000.pdf 657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 9 11:03:40 2018 สิงหาคม 09, 2018, 11:03:40 am
ประกาศ 75290.pdf 680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:54:42 2018 กันยายน 06, 2018, 08:54:42 am
ประกาศ 75000.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิการสอบวัดระดับทักษะด้าน IT Fundamental Tue Jul 31 09:08:55 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 09:08:55 am
ประกาศ 64750.pdf 708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SSD Kingston 240 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:59:16 2018 กันยายน 06, 2018, 08:59:16 am
ประกาศ 6230.pdf 658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:06:05 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:06:05 am
ประกาศ 6000.pdf 635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6000) Mon Nov 26 11:43:03 2018 พฤศจิกายน 26, 2018, 11:43:03 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »