แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ จ้างเหมาผลิตสื่อ ทางออก 10000.pdf 610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ ทางออก (The Exit) Thu May 2 10:55:07 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:55:07 am
ประกาศ ซื้อตู้ทำน้ำเย็น.pdf 693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 10 10:33:06 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 10:33:06 am
ประกาศ ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม.pdf 802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 3 ขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 10 10:31:25 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 10:31:25 am
ประกาศ ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ 41850.pdf 629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 11:00:03 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:00:03 am
ประกาศ ซื้อวัสดุ 20885.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 10:50:30 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:50:30 am
ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28400.pdf 606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 10:51:59 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:51:59 am
ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 42100.pdf 639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 2 10:58:50 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:58:50 am
ประกาศ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 42600.pdf 620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Thu May 2 10:58:15 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:58:15 am
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 19000.pdf 636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Layer switch) Thu May 2 10:49:02 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:49:02 am
ประกาศ ซื้อใบรับรอง 8000.pdf 660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลา1 ปี Thu May 2 10:46:16 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:46:16 am
ประกาศ ซื้อไมโครโฟน.pdf 706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 10 10:30:27 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 10:30:27 am
ประกาศ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 34500.pdf 613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kva Thu May 2 10:53:10 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:53:10 am
ประกาศ เช่าลิขสิทธิ์ 8500.pdf 646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Pro Thu May 2 10:54:07 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 10:54:07 am
ประกาศ แอร์การ์ด.pdf 138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wed Jan 29 11:44:18 2020 มกราคม 29, 2020, 11:44:18 am
ประกาศ.pdf 740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Jan 19 11:40:20 2018 มกราคม 19, 2018, 11:40:20 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »