แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ปปช สาธิต.pdf 715 ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต มรลป. Wed Dec 20 15:13:47 2017 ธันวาคม 20, 2017, 03:13:47 pm
ปปช.pdf 712 ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไ้ร้สาย Sat Dec 9 16:13:31 2017 ธันวาคม 09, 2017, 04:13:31 pm
ปปชและคุณลักษณะ 4G Aircard.pdf 788 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณAircard Mon Nov 13 12:29:56 2017 พฤศจิกายน 13, 2017, 12:29:56 pm
ประกาศ สิทธิผู้บริโภค 10000.pdf 640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ สิทธิผู้บริโภค ชุดที่ 2 Thu May 2 11:01:01 2019 พฤษภาคม 02, 2019, 11:01:01 am
ประกาศ 10010.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิมพ์คอมิพวเตอรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:57:56 2018 กันยายน 06, 2018, 08:57:56 am
ประกาศ 11200.pdf 673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:31:38 2018 กันยายน 20, 2018, 02:31:38 pm
ประกาศ 11560.pdf 687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:58:25 2018 กันยายน 06, 2018, 08:58:25 am
ประกาศ 13300.pdf 674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 6 08:56:55 2018 กันยายน 06, 2018, 08:56:55 am
ประกาศ 13913.pdf 677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 2 11:05:08 2018 สิงหาคม 02, 2018, 11:05:08 am
ประกาศ 16000.pdf 669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ usb flash drive 32 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Sep 20 14:51:23 2018 กันยายน 20, 2018, 02:51:23 pm
ประกาศ 17300.pdf 700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 14:05:44 2018 สิงหาคม 10, 2018, 02:05:44 pm
ประกาศ 19000.pdf 645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,000) Tue Nov 27 13:46:59 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 01:46:59 pm
ประกาศ 193000.pdf 697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu Aug 9 11:05:25 2018 สิงหาคม 09, 2018, 11:05:25 am
ประกาศ 19320.pdf 711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Maintenacne Generator sat Tue Jul 31 09:10:19 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 09:10:19 am
ประกาศ 20885.pdf 685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20885) Mon Nov 26 11:34:25 2018 พฤศจิกายน 26, 2018, 11:34:25 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 »