แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ์Nisaruth

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
โปรแกรม 18000 ไอเดีย.pdf 837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศการรับสมัครและลงทะเบียน Thu May 10 14:40:17 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:40:17 pm
อุปกรณ์เชื่อมต่อ.pdf 834 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของงานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอ Tue Nov 27 15:02:04 2018 พฤศจิกายน 27, 2018, 03:02:04 pm
วัสดุอิเล็ก 18800 ไอเดีย.pdf 847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Thu May 10 14:40:58 2018 พฤษภาคม 10, 2018, 02:40:58 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรกลางภายในงานราชภัีฏ IT Fair 13 Sat Jun 23 14:50:14 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:50:14 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล Tue Nov 14 15:19:48 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:19:48 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:20:53 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:20:53 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:21:39 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:21:39 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Tue Nov 14 15:29:29 2017 พฤศจิกายน 14, 2017, 03:29:29 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 17 09:07:43 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 09:07:43 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านโรตารี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Nov 17 09:09:06 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 09:09:06 am
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบใช้น้ำมัน Mon Nov 6 14:10:27 2017 พฤศจิกายน 06, 2017, 02:10:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต Fri Nov 17 14:49:44 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 02:49:44 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Fri Nov 17 15:00:12 2017 พฤศจิกายน 17, 2017, 03:00:12 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 889 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Wed Dec 6 17:08:27 2017 ธันวาคม 06, 2017, 05:08:27 pm
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.pdf 905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Sat Jun 23 14:48:56 2018 มิถุนายน 23, 2018, 02:48:56 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 »